SHIPMENTS FROM 15 TO 25 LABORAL DAYS/ ENVÍOS ENTRE 15 E 25 DÍAS LABORAIS

CARTOONS CHALLENGE ROSA

15.00 - 45.00

A1 59,4 cm x 84,1 cm
A2 42cm x 59,4cm
A3 29,7cm x 42 cm
A4 21cm x 29,7cm

Digital printing.
Impresión dixital.
We work under request with local print shops, so shipments took from 15 to 25 days laboral days.
Traballamos baixo pedido e con imprentas locales, polo que os pedidos toman entre 15 a 25 días laborables.
All shipments include Pruden Tattoo stickers :)
Todos os envíos inclúen pegatinas de Pruden Tattoo :)

1 of 3