SHIPMENTS TAKE 7 TO 20 LABORAL DAYS

SHIPPING

We ship wolrdwide.

Shipments will be made as quickly as possible. Normally it take us between 7 to 20  laboral days. 

With the prints, we work on request, so we have to adapt ourselves to the print shops times. 

All shipments are made with the Spanish National Postal Service. We charge what the post office charges to us. We decided to work with the public system instead private enterprises.  

When we make your shipment, you will receive a link with the corresponding tracking number via email. 

All products will be delicately packaged, always preserving their safety. The packing method can range from a hard cardboard envelope to a cardboard tube or cardboard box, depending on the size of the item.
We always include a pair of stickers ;) 

For us the process of packaging, sending and reciving is fundamental in the gear of this project, so if you have any question, queries or suggestions, you can write to us here:

prudentattoo.shop@gmail.com

____________________________________________________________________

GUESTSPOT

Shipping conditions and deadlines will be altered in the periods in which we are making guestspot. It means that your order will take a little longer to arrive.

You can check our dates in the Guestpots section to be able to adapt to them.

We are a small company that is being born, so our pace of work cannot be compared to that of big companies.

Remember that you can contact us whenever you want in our email address or on any of our instagram pages.

 

 

 

Envios a todo o mundo.

Os envíos realizaranse coa máxima rapidez posible. Normalmente lévanos  entre unha semana e vinte días preparar un pedido.

Coas prints, traballamos baixo pedido, polo que temos que adaptarnos aos tempos que nos dan dende as imprentas.

Todos os pedidos facémolos dende o Sistema Nacional de Correos. Cobramos os gastos de envíos que correos nos cobra a nós. Decidimos traballar cun sistema público en vez de traballar con empresas privadas. 

Cando mandemos o teu pedido, recibirás un correo cun link e un número de seguimento.

 

Todos os produtos serán delicadamente empaquetados, preservando sempre a súa seguridade. O método de embalaxe pode variar dun sobre de cartón duro, un tubo de cartón ou unha caixa de cartón, dependendo do tamaño do elemento.
Sempre incluímos un par de pegatinas de agasallo en cada pedido ;) 

 

Para nós o proceso de  creación, empaquetado, envío e recepción é fundamental na engranaxe deste proxecto, polo que se tes algunha dúbida, pregunta ou suxerencia, podes escribirnos aquí:

prudentattoo.shop@gmail.com

____________________________________________________________________

 

GUESTSPOTS

As condicións e plazos de envío veranse alteradas  nos períodos nos que estamos de guestspot. Isto quere decir que o teu pedido tardará un pouco máis en chegar.

Podes consultar as nosas datas no apartado Guestpots para poder adaptarte a eles. 

Somos unha empresa pequena que está a nacer, polo que o noso ritmo de traballo non pode ser comparado co das grandes compañías.

Lembra que podes poñerte en contacto con nos sempre que queiras na nosa dirección de email ou en calquera das nosas páxinas de instagram.